Vấn đề cần lưu tâm khi chuyển nhượng nhà xưởng trên đất thuê

Tình hình “khủng hoảng” kinh tế toàn cầu khiến sản xuất kinh doanh của nhiều công ty gặp khó khăn. Một số doanh nghiệp có nhu cầu chuyển nhượng nhà xưởng trên đất thuê (trả tiền hằng năm) nhưng chưa biết có được phép hay không? 

 

 

chuyển nhượng nhà xưởng trên đất thuê hằng năm

 

Có được phép chuyển nhượng nhà xưởng thuê đất hằng nằm?

 

Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 175 của Luật Đất đai, tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất và thu tiền thuê đất hằng năm có quyền bán tài sản gắn liền với đất thuê của họ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây, theo Khoản 1 Điều 189 của cùng luật:

 

a) Tài sản gắn liền với đất thuê phải được hợp pháp hoá theo quy định của luật pháp;

 

b) Đã hoàn thành quá trình xây dựng theo quy hoạch xây dựng chi tiết và dự án đầu tư đã được phê duyệt, chấp thuận.

 

Đối với người mua phải đảm bảo các điều kiện như sau:

 

- Có năng lực tài chính thực hiện dự án đầu tư;

- Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với nhà xưởng;

 

- Không vi phạm quy định về đất đai đối với trường hợp đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thực hiện các dự án trước đó. 

 

chuyển nhượng nhà xưởng trên đất thuê hằng năm

 

Hồ sơ chuyển nhượng nhà xưởng gồm những gì?

 

Dựa theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 của Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, hồ sơ chuyển nhượng nhà xưởng trên đất thuê bao gồm các giấy tờ sau đây:

Trường hợp chuyển nhượng nhà xưởng không bao gồm chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 

- Đơn đăng ký biến động đất đai và tài sản gắn liền với đất, theo mẫu số 09/ĐK được ban hành kèm Thông tư 33/2017/TT-BTNMT.

 

- Văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư.

 

- Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển nhượng (trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất).

 

- Giấy phép đăng ký kinh doanh.

 

chuyển nhượng nhà xưởng trên đất thuê hằng năm

 

Trường hợp chuyển nhượng nhà xưởng bao gồm chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 

Ngoài những giấy tờ trên còn cần thêm vào các loại giấy tờ sau:

 

- Hợp đồng hoặc văn bản liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

 

- Bản gốc của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp.

 

5 Vấn đề cần lưu lý khi chuyển nhượng nhà xưởng trên đất thuê hằng năm

 

Vấn đề chuyển nhượng nhà xưởng trên đất thuê và trả tiền thuê đất hàng năm sẽ được thực hiện một cách thuận tiện nếu như bạn chú ý vào các vấn đề sau đây:

 

chuyển nhượng nhà xưởng trên đất thuê hằng năm

 

Kiểm Tra Ngành Nghề và Vốn Đầu Tư

 

- Nhà đầu tư cần kiểm tra ngành nghề và vốn đầu tư của bên nhận chuyển nhượng.

 

- Nếu doanh nghiệp không đủ vốn, cần thực hiện thủ tục tăng vốn đầu tư hoặc chứng minh tài sản.

 

Phù Hợp Với Quy Hoạch

 

Ngành nghề của nhà xưởng phải phù hợp với quy hoạch chi tiết của khu công nghiệp/cụm công nghiệp theo quy định của UBND cấp tỉnh.

 

Điều Kiện Mua, Bán Nhà Xưởng

 

- Tài sản gắn liền với đất thuê phải được tạo lập hợp pháp và xây dựng theo quy hoạch đã được phê duyệt.

 

- Người mua phải có khả năng tài chính, ngành nghề kinh doanh phù hợp và không vi phạm quy định về đất đai.

 

Thanh Lý Hợp Đồng Thuê Đất

 

- Bên chuyển nhượng phải thanh lý hợp đồng thuê đất với nhà nước hoặc doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng.

 

- Bên nhận chuyển nhượng ký hợp đồng thuê đất mới với nhà nước hoặc doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng.

 

Thủ Tục Đăng Ký Biến Động Đất và Nghĩa Vụ Thuế

 

- Thực hiện thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

 

- Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

Lưu ý rằng các vấn đề này có thể có những điểm đặc thù tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể của doanh nghiệp, địa phương. 

 

Trên đây là một số vấn đề về thủ tục, điều kiện và những lưu ý khi thực hiện chuyển nhượng nhà xưởng trên đất thuê hàng năm. Hy vọng những thông trên sẽ hữu ích với bạn. 

 

>>> Xem thêm: TỔNG HỢP CÁC LOẠI GIẤY CHỨNG NHẬN TRONG XUẤT NHẬP KHẨU CHO DOANH NGHIỆP