Mẫu thanh lý hợp đồng thuê mặt bằng chuẩn, mới nhất năm 2023

Mẫu thanh lý hợp đồng thuê mặt bằng sẽ được sử dụng khi hết hạn hợp đồng thuê hoặc 1 trrong 2 bên thuê mặt bằng muốn chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng.

Thanh lý hợp đồng thuê mặt bằng là gì?

Mẫu thanh lý hợp đồng thuê mặt bằng

Khi người thuê muốn bàn giao, trả mặt bằng thì chủ nhà sẽ lập một biên bản có tên là thanh lý hợp đồng thuê mặt bằng. Sau khai hai bên đã giải quyết xong các quyền và nghĩa vụ có trong hợp đồng thì sẽ tiến hành ký biên bản thanh lý hợp đồng. Lúc này, việc thuê mặt bằng sẽ chấm dứt.

>>> Đọc thêm: Rùi ro khi thuê nhà cho thuê lại: Góc nhìn từ chủ nhà và người thuê

Khi nào cần thanh lý hợp đồng thuê mặt bằng?

Hai bên thống nhất thanh lý hợp đồng

Mẫu thanh lý hợp đồng thuê mặt bằng

Trường hợp 1: Hợp đồng hết hạn, khách hoặc chủ không có nhu cầu thuê tiếp hoặc cho thuê. Lúc này sẽ tiến hành thanh lý,  bàn giao mặt bằng theo quy định về thanh lý hợp đồng thuê mặt bằng. 

Trường hợp 2: Mặt bằng xảy ra sự cố không thể khắc phục như cháy, nổ, hư hỏng … Hoặc mặt bằng nằm trong khu vực giải tỏa, có quyết định thu hồi của cơ quan Nhà nước. Khi đó, phải tiến hành thanh lý hợp đồng ngay lập tức.

Trường hợp 3: Chưa hết hạn hợp đồng nhưng 2 bên có lý do riêng. Vì vậy, muốn chấm dứt hợp đồng và thực hiện biên bản thanh lý hợp đồng thuê mặt bằng.

Đơn phương thanh lý hợp đồng thuê mặt bằng

Mẫu thanh lý hợp đồng thuê mặt bằng

Nếu một trong hai bên vi phạm thỏa thuận hợp đồng ban đầu, thì bên còn lại có quyền đơn phương thanh lý hợp đồng. 

Bên cho thuê có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu bên thuê:

- Sử dụng mặt bằng sai mục đích trong hợp đồng hoặc  không thanh toán tiền nhà.

- Tự ý cải tạo, cơi nới, phá dỡ nhà không theo thỏa thuận hợp đồng

- Gây ô nhiễm, ồn ào, ảnh hưởng đến trật tự, an ninh xã hội.

- Tự ý cho thuê hoặc cho người khác mượn mặt bằng mà không được sự đồng ý của chủ nhà.

Ngoài ra, bên thuê cũng có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu:

- Tài sản thuê hư hỏng nhưng bên cho thuê không tiến hành tu sửa, ảnh hưởng đến sinh hoạt, kinh doanh

- Giá thuê nhà tăng không có cơ sở, vi phạm hợp đồng đã thỏa thuận

- Không đáp ứng các dịch vụ đã đề ra khi cho thuê mặt bằng

>>> Cùng tham khảo cho thuê mặt bằng kinh doanh tại Quận 1 giá rẻ chính chủ

Mẫu thanh lý hợp đồng thuê mặt bằng mới nhất 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------------

…, ngày …… tháng…..năm…..

 

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ MẶT BẰNG

 

Căn cứ vào Bộ Luật Dân sự 2015, Luật Nhà ở 2014

Hợp đồng thuê nhà số……..ký vào ngày ..… tháng…..năm…….

Chúng tôi gồm các bên dưới đây tiến hành việc thanh lý hợp đồng thuê nhà số….

BÊN CHO THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên A)

Ông/Bà:…

Ngày tháng năm sinh:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số……….., do………..……… cấp ngày……..

Địa chỉ thường trú: ……

 

BÊN THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên B)

Ông Bà …

Ngày tháng năm sinh

CMND/ CCCD/Hộ chiếu số:……, do……………….. cấp ngày……………….

Địa chỉ thường trú: …….

Hợp đồng cho thuê nhà giữa Bên A và Bên B kí vào ngày………. về việc cho thuê căn nhà tại………………………..đã hết thời hạn cho thuê.

 

Nay chúng tôi thỏa thuận và cùng nhau thống nhất những điều sau đây trong biên bản thanh lý hợp đồng cho thuê nhà:

Điều 1. Hai bên cùng đồng ý chấm dứt hợp đồng thuê nhà kể từ ngày… tháng ….năm…..

Điều 2. Bên A xác nhận đã nhận lại phần nhà cho thuê và Bên B đã thanh toán đủ tiền thuê nhà cho Bên A. Mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng thuê nhà hai bên đã tự giải quyết xong.

Điều 3. Hai bên cam kết không tranh chấp hay khiếu nại gì về sau.

Điều 4. Kể từ ngày hợp đồng thanh lý này được hai bên ký kết và Phòng Công chứng...…………… chứng nhận, Hợp đồng thuê nhà số …………….không còn giá trị nữa. Hợp đồng được lập thành……..bản, mỗi bản……trang, mỗi bên giữ 01 bản, Phòng công chứng…………….. lưu 01 bản.

 

Lập tại Phòng công chứng …….…….. ngày ……… tháng……..năm……

       

Bên A                                                   Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)                   (Ký và ghi rõ họ tên)

Một số lưu ý khi thanh lý hợp đồng thuê mặt bằng

Mẫu thanh lý hợp đồng thuê mặt bằng

- Ghi thông tin chính xác các bên tham gia thanh lý hợp đồng

- Hợp đồng thanh lý phải công chứng để đảm bảo tính pháp lý

- Nếu thanh lý hợp đồng trước thời hạn phải ghi rõ lý do

- Trường hợp thanh lý giữa cá nhân và doanh nghiệp thì người đại diện doanh nghiệp phải có thẩm quyền hoặc giấy ủy quyền

- Biên Bản thanh lý hợp đồng phải đính kèm hợp đồng thuê nhà

Mẫu thanh lý hợp đồng thuê mặt bằng

Trên đây là mẫu thanh lý hợp đồng thuê mặt bằng và những điều cần biết khi thanh lý hợp đồng. Mong rằng sẽ hữu ích với bạn. Chúc bạn thành công !

>>> Xem thêm: Các loại thuế phải nộp khi cho thuê nhà mới nhất 2023