Có được cho thuê nhà xưởng dư thừa không? Lưu ý khi cho thuê lại kho xưởng

Một số doanh nghiệp có nhà xưởng trống hoặc diện tích dư ra đang có nhu cầu cho thuê lại để tối ưu hóa chi phí doanh nghiệp. Tuy nhiên họ không biết có được cho thuê lại kho xưởng không? 

 

cho thuê kho xưởng dư thừa

 

Có được cho thuê nhà xưởng dư thừa trong khu công nghiệp?

 

Nhiều chủ doanh nghiệp khi thuê kho xưởng tại các khu công nghiệp để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh gặp tình trạng kho quá rộng nên dư thừa diện tích. Vì thế phát sinh nhu cầu cho thuê lại để tối ưu chi phí. Theo luật, có được phép cho thuê lại kho xưởng dư thừa như vậy không? Nếu được, điều kiện cho thuê lại nhà xưởng là gì?

 

Theo các quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản 2014, Luật Doanh nghiệp 2020, hoạt động cho thuê lại kho xưởng trong khu công nghiệp được xem là hoạt động kinh doanh bất động sản. 

 

cho thuê kho xưởng dư thừa

 

Khi thực hiện giao dịch cho thuê lại kho xưởng, bên thuê và bên cho thuê cần đáp ứng đầy đủ những điều kiện quy định theo luật hiện hành. Cụ thể: 

 

Doanh nghiệp có nhu cầu muốn cho bên thứ ba thuê lại kho xưởng, thì doanh nghiệp phải đảm bảo đủ điều kiện kinh doanh ngành nghề bất động sản, đồng thời phải duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh bất động sản trong suốt quá trình hoạt động. (Chi tiết xem Khoản 1 Điều 8 Luật Doanh nghiệp 2020Khoản 1 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản 2014). 

 

Hơn nữa, doanh nghiệp muốn cho thuê lại nhà xưởng dư thừa cần phải đảm bảo các điều kiện sau:

 

- Phải được sự chấp thuận của bên cho thuê (chủ kho xưởng). Nội dung được ghi nhận trong hợp đồng cho thuê ban đầu hoặc trong phụ lục hợp đồng. 

 

- Đăng ký thay đổi nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh bất động sản.

 

- Kho xưởng cho thuê phải đủ hồ sơ pháp lý thể hiện tính hợp pháp, không có tranh chấp, không bị kê biên thi hành án hoặc kê biển để chấp hành quyết định hành chính. Trường hợp đang thế chấp thì phải có văn bản chấp thuận của đơn vị nhận thế chấp. 

 

- Trong hợp đồng cho thuê kho xưởng, có một số điểm quan trọng cần lưu ý liên quan đến việc xử lý nước thải và chất thải, trách nhiệm về duy tu và cải tạo cơ sở hạ tầng, cũng như các yêu cầu về chất lượng công trình và môi trường.

 

Bên thuê lại nhà xưởng dư thừa phải tuân thủ mục đích sử dụng đã được quy định trong các giấy tờ chính thức, bao gồm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyết định cho thuê đất từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc trong hợp đồng thuê đất hoặc thuê lại đất mà bên cho thuê đã ký.

 

Một số lưu ý khi cho thuê lại kho xưởng

 

 

cho thuê kho xưởng dư thừa

 

Cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ pháp lý doanh nghiệp để hợp thức hóa việc cho thuê lại kho xưởng:

 

- Đăng ký và bổ sung ngành nghề cho thuê kho xưởng với trường hợp chủ sở hữu chưa có giấy phép kinh doanh ngành nghề này. 

 

- Đầy đủ giấy tờ hợp pháp: Nhà xưởng không bị tranh chấp, không bị kê biên để thi hành án. Nếu đang thế chấp thì phải có văn bản chấp thuận của đơn vị nhận thế chấp. 

 

- Đảm bảo tách biệt với những khu vực liên quan: Kho xưởng cho thuê lại phải đảm bảo tách biệt để không ảnh hưởng hoạt động của các bên. Bao gồm hoạt động của các doanh nghiệp lân cận, hoạt động chung của KCN, KCX. 

 

- Kho xưởng cho thuê lại phải đủ diện tích cho những hạng mục công trình phục vụ nhu cầu sinh hoạt cơ bản của người lao động.

 

- Đảm bảo đã thông báo cho các bên liên quan. 

 

- Hợp đồng cho thuê nhà xưởng cần cụ thể, rõ ràng: rõ ràng về trách nhiệm, quyền lợi của mỗi bên trong các hoạt động như xử lý nước thải, thu gom, vận chuyển chất thải… Trách nhiệm thanh toán phí dịch vụ, phí bảo trì… 

 

Lưu ý đối với bên đi thuê nhà xưởng dư thừa

 

- Phải có ngành nghề kinh doanh tương đồng với ngành nghề của bên cho thuê. 

 

- Quy mô hoạt động phù hợp.

 

- Thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý theo quy định. 

 

cho thuê kho xưởng dư thừa

 

Trên đây là những thông tin chi tiết về vấn đề có được cho thuê nhà xưởng dư thừa hay không mà Thuematbang.com.vn tổng hợp được.