BẮT ĐẦU 00H NGÀY 15/5, KHI NHẬP CẢNH TẠI VIỆT NAM SẼ KHỒNG CẦN PHẢI XÉT NGHIỆP COVID-19!

 

Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam vừa ký công điện của Thủ tướng về việc bãi bỏ yêu cầu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đối với những người nhập cảnh tại Việt Nam.

 

 

Công điện nêu rõ theo thông báo của Tổ chức y tế thế giới (WHO), hiện nay dịch COVID-19 bắt đầu có xu hướng giảm cả số ca mắc và tử vong trên phạm vi toàn cầu, vắc xin phòng bệnh cở bản vẫn có hiệu quả với các biến thể của virus SARS-CoV-2.

 

Nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ đã từng nới lỏng các biện pháp chống dịch, trong đó yêu cầu về xét nghiệm COVID-19 đối với người nhập cảnh.

 

Tại Việt Nam, sau thời gian triển khai các giải pháp phòng chống dịch, công tác phòng chống dịch đã đem lại những kết quả tích cực.

 

Số xa mắc mới trong nước liên tục giảm kể từ ngày 15-3-2022 đến nay, số ca mắc chuyển nặng, ca tử vonglieen quan đến OCVID-19 giảm thấp, tỉ lệ bao phủ vắc xin phòng chống COVID-19 cao.

 

Trong bối cảnh đó, Bộ y tế đã có văn bản chỉ đạo dừng việc thực hiện khai báo y tế đối với người nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 24-4-2022.

 

Để đảm báo áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch đồng thời tạp điều kiện thuận lợi thúc đẩy các hoạt động phục hồi và phát trieetn kinh tế- xẫ hội, Thủ tướng chỉ đạo tạm dừng yêu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2 Trước khi nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 15-5-2022.

 

Bên cạnh đó, giao Bộ Y Tế theo dõi sát tình hình dịch bệnh, kịp thời hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

 

Bộ ngoại giao chỉ đạo các cơ quan của Việt Nam ở nước ngoài thông báo đến người có nhu cầu nhập cảnh vào Việt Nam thực hiện các yêu cầu về phòng, chống dịch trên các phương tiện vận chuyển theo hướng dẫn của bộ y tế.

 

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch trên địa bàn theo hướng dẫn của bộ Bộ y tế và các bộ, ngành liên quan.

 

Yêu cầu các bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, thường xuyên kiểm tra, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền hoặ báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định

 

Xem thêm nhiều thông tin hay tại: https://thuematbang.com.vn/tin-tuc.html