24 chỉ số KPI trong quản lý kho hàng cần quan tâm

Khi quản lý một kho hàng, việc đo lường và theo dõi hiệu suất là một phần bắt buộc đảm bảo rằng mọi thứ diễn ra một cách suôn sẻ. Để làm điều này, các chỉ số KPIs là công cụ cần thiết để đánh giá và đo lường các khía cạnh của quản lý kho hàng. 

 

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét 24 KPI trong quản lý kho hàng, từ việc nhận và đóng gói hàng hóa đến quá trình phân phối và nhiều khía cạnh khác, nhằm giúp bạn hiểu rõ hơn về cách đánh giá và tối ưu hóa hiệu suất của kho hàng của bạn.

Chỉ số KPI quản lý tiếp nhận hàng (Receiving KPIs)

kpi-trong-quan-li-kho-hang-1

Những con số đo lường hiệu suất nhận hàng là một trong các KPI quản lý kho quan trọng nhất. Bởi vì hoạt động kho vận bắt đầu từ quá trình nhận hàng và bất kỳ sự chậm trễ hay thiếu hiệu quả nào trong khâu này sẽ làm ảnh hưởng đến các khâu sau đó. 

 

Chỉ số KPI trong quản lý quy trình nhận hàng bao gồm:

 

1. Chi phí nhận hàng trên mỗi lô hàng: Đo lường các chi phí mà kho phải chi trả để nhận và xử lý mỗi lô hàng cụ thể.

2. Năng suất nhận hàng: Xác định năng suất lao động bằng cách đo lường khối lượng hàng hóa nhận được trên mỗi giờ làm việc của mỗi nhân viên kho.

3. Độ chính xác trong việc nhận hàng: Đo lường tỷ lệ phần trăm của các biên lai nhận được chính xác so với tổng số biên lai đặt hàng.

4. Sử dụng hiệu quả cửa Dock: Đo lường tỷ lệ phần trăm (%) của cửa Dock có sẵn được sử dụng trong kho so với tổng số cửa ra vào.

5. Thời gian xử lý mỗi biên lai nhận hàng: Đo lường thời gian mà kho cần để xử lý và hoàn thành mỗi biên lai nhận hàng.

 

Chỉ số KPI về hàng hóa cất đi (Put-Away KPIs)

24 kpi trong quản lý kho hàng

 

Các KPI cho quy trình đặt hàng và cất hàng trong kho bao gồm:

6. Chi phí Putaway trên mỗi dòng: Đo lường tổng chi phí để đưa hàng tồn kho vào vị trí cất trữ, bao gồm nhân công, xử lý, và thiết bị.

7. Năng suất Putaway: Xác định năng suất lao động bằng cách đo lượng hàng tồn kho được đặt vào vị trí cất trữ trên mỗi giờ làm việc của mỗi nhân viên kho.

8. Độ chính xác của Putaway: Đo lường tỷ lệ phần trăm của các mặt hàng được đặt vào vị trí cất trữ đúng và chính xác.

9. Sử dụng lao động và thiết bị: Đo lường tỷ lệ phần trăm của lao động và thiết bị xử lý vật liệu được sử dụng trong quá trình đặt hàng và cất trữ.

10. Thời gian chu kỳ Putaway: Xác định tổng thời gian cần để hoàn thành toàn bộ quá trình của mỗi công việc đặt hàng và cất trữ.

 

Chỉ số KPI về quản lý lưu trữ kho (Storage KPIs)

 

KPIs quan trọng để đánh giá hiệu quả lưu trữ hàng hóa trong kho bao gồm:

11. Chi phí vận chuyển hàng tồn kho: Tổng chi phí liên quan đến việc lưu trữ hàng trong kho trong một khoảng thời gian cụ thể, bao gồm chi phí lưu kho, vốn, dịch vụ, thiệt hại và lỗi thời. Chi phí tăng khi kho lưu trữ hàng lâu hơn.

12. Năng suất lưu trữ: Lượng hàng hóa được lưu trữ trên mỗi feet vuông trong kho.

13. Sử dụng không gian: Tỷ lệ phần trăm không gian kho bị chiếm dụng bởi hàng tồn kho so với tổng không gian có sẵn.

14. Vòng quay hàng tồn kho: Số lần toàn bộ hàng tồn kho được xử lý trong một khoảng thời gian.

15. Tỷ lệ hàng tồn kho trên doanh thu: Đo lường mức độ tồn kho so với doanh thu. KPI này giúp quản lý xác định mức tăng của hàng tồn kho so với giảm sút doanh số bán hàng.

 

 

Chỉ số KPI về chọn và đống gói (Picking & Packing KPIs)

 

Các KPIs liên quan đến quá trình chọn và đóng gói hàng hóa trong kho bao gồm:

16. Chi phí nhận và đóng gói: Chi phí phát sinh cho việc xử lý, ghi nhãn, dán nhãn lại và đóng gói mỗi dòng đặt hàng.

17. Năng suất chọn: Số lượng đơn đặt hàng và đóng gói mỗi giờ.

18. Độ chính xác của quá trình chọn và đóng gói: Tỷ lệ đơn đặt hàng được chọn và đóng gói mà không có lỗi.

19. Sử dụng lao động và thiết bị: Tỷ lệ phần trăm của lao động và thiết bị được sử dụng trong quá trình chọn và đóng gói, phản ánh hiệu quả trong việc sử dụng nguồn lực.

20. Thời gian chu kỳ chọn: Thời gian cần để chọn và đóng gói mỗi đơn hàng.

24 kpi trong quản lý kho hàng

Chỉ số KPI về phân phối hàng hóa trong quản lý kho hàng (Distribution KPIs)

 

3 chỉ số KPIs liên quan đến quá trình phân phối và giao hàng bao gồm:

21. Thời gian đặt hàng: Thời gian trung bình để một đơn đặt hàng được giao đến khách hàng sau khi đơn hàng đã được đặt. Đây là KPI quan trọng để đo lường hiệu suất của kho và trung tâm phân phối.

22. Tỷ lệ đặt hàng hoàn hảo: Số lượng đơn đặt hàng được giao mà không có lỗi, đánh giá tỷ lệ thành công của kho hoặc trung tâm phân phối.

23. Tỷ lệ đặt hàng trở lại: Tỷ lệ đơn đặt hàng được trả lại do các mặt hàng đã hết hàng. Tỷ lệ này có thể tăng đột ngột trong trường hợp tăng cầu đột ngột, nhưng nếu tỷ lệ này luôn cao, nó có thể cho thấy có sai sót trong lập kế hoạch và dự báo.

 

Chỉ số thu hồi (Reverse Logistics KPIs)

24. Tỷ lệ lợi nhuận: Tỷ lệ sản phẩm bị trả lại sau khi đã được bán. Đây là một KPI cần phải nắm rõ để đánh giá hiệu suất của kho và giúp xác định lý do chính xác khiến cho chi phí lưu kho tăng và khách hàng không hài lòng. Tỷ lệ này thường được phân chia theo lý do trả lại sản phẩm để đánh giá mức độ và nguyên nhân trả lại cụ thể.

 

Như vậy, bạn đã tìm hiểu qua 24 chỉ số KPI trong quản lý kho hàng trong bài viết trên. Hy vọng bài viết đã cung cấp những nội dung hữu ích, giúp bạn có thêm nhiều kiến thức cần thiết trong công việc quản lý vận hành kho hàng của mình.