Điều khoản thỏa thuận

 

 

ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN TRUY CẬP TẠI THUEMATBANG.COM.VN

 


 

Lời đầu tiên, Thuematbang.com.vn xin chân thành cám ơn quý anh/ chị đã quan tâm và có mong muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Qúy anh/ chị vui lòng đọc kĩ và ghi nhớ Điều khoản Thảo thuận sau đây trước khi bắt đầu trải nghiệm Thuematbang.com.vn cũng như sử dụng các dịch vụ trên trang web. Sự đồng ý ràng buộc vào Điều khoản Thỏa thuận này sẽ được hiểu là chính thức có hiệu lực cho việc bắt đầu sử dụng hay truy cập vào website Thuematbang.com.vn.

 

Điều khoản thỏa thuận truy cập website Thuematbang.com.vn

Điều khoản thỏa thuận này bởi và giữa Thuematbang.com.vn với bất kì một cá nhân, tổ chức, những người truy cập hay sử dụng dịch vụ website Thuematbang.com.vn (được gọi chung là người sử dụng).

 

Thuematbang.com.vn là website bất động sản được thiết kế cho phép cập nhật thông tin cùng ngành cũng như các lĩnh vực liên quan khác, bao gồm cả việc đăng thông tin quảng cáo của những người sử dụng có nhu cầu mua/ bán/ thuê/ cho thuê bất động sản hay tương tác với những người sử dụng khác. Các thông tin, tin tức, văn bản, liên kết, các đồ họa, sản phẩm nghệ thuật điện tử, tranh ảnh, hình ảnh động, video, âm thanh, phần mềm, âm nhạc, tiếng động và các dữ liệu, nội dung khác (gọi chung là nội dung) được định dạng và thu nhập dưới nhiều hình thức tổ chức khác nhau mà người sử dụng có thể truy vập tới được, bao gồm cả việc người sử dụng có thể thay đổi được thông tin trên website của Thuematbang.com.vn, đơn cử như đăng thông tin quảng cáo mua/ bán/ thuê/ cho thuê bất động sản, tải lên website các tập tin đa phương tiện.

 

I. Trách nhiệm của người sử dụng và các quyền sở hữu trí tuệ

1. Trách nhiệm của người sử dụng

- Qúy anh/ chị đồng ý và cam kết chỉ truy cập và sử dụng website Thuematbang.com.vn với mục đích hợp pháp. Các điều luật, quy chế, mọi quy tắc và quy định gắn liền với:

+ Sử dụng website Thuematbang.com.vn, bao gồm cả vùng tương tác bất kỳ;

+ Sử dụng dịch vụ hay mạng có kết nối tới website Thuematbang.com.vn;

+ Kết nối tới website Thuematbang.com.vn từ máy tính, modem hay các thiết bị khác thông qua phương tiện liên lạc của bạn

phải được hiểu biết và tuân thủ bởi trách nhiệm từ bạn.

 

2. Các quyền sở hữu trí tuệ

- Thừa nhận việc cung cấp nội dung trên website Thuematbang.com.vn nói chung là do Thuematbang.com.vn, cộng tác viên cá nhân về nội dung, người được cấp phép thứ ba và/ hoặc những người khác;

- Bất kỳ phần nào của nội dung cũng như toàn bộ hay từng phần mà bạn không được phép thay đổi, mô phỏng, sao chép, truyền tải, công bố, phân phối, hiển thị hay tạo ra các sản phẩm phái sinh, chuyển giao hay khai thác nhằm mục đích thương mại. Bất kỳ bản sao nội dung được phép như các nguồn thông tin ban đầu, các thông tri về Quyền Sở hữu Trí tuệ cho “website Thuematbang.com.vn”, địa chỉ mạng (URL) của nó… cũng phải được tái tạo ở dạng không thể biến đổi được các thông tin bất kỳ chứa trong các nội dung trên;

-Thừa nhận chủ sở hữu của nội dung vẫn là website Thuematbang.com.vn, các cộng tác viên và/ hoặc những người sử dụng của nội dung;

-Không có bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào thông qua việc tải xuống hoặc in nội dung;

-Phần nội dung chỉ có thể được tải hay truyền, gửi, mô phỏng, công bố, phân phối lên vùng tương tác bất kỳ trên website Thuematbang.com.vn và không phụ thuộc vào bất kỳ Quyền Sở hữu trí tuệ nào;

- Tự động đồng ý và/ hoặc cam kết việc chủ sở hữu đưa nội dung lên vùng tương tác bất kỳ đã trao quyền và cấp giấy phép không phải trả tiền bản quyền cho website Thuematbang.com.vn lâu dài và không thay đổi, không hạn chế sử dụng cũng như không loại trừ, mô phỏng, sửa lại, dịch thuật, công bố, cấp phép con và tạo các sản phẩm phái sinh, thực hiện và phân phối hiển thị nội dung đó từng phần hoặc toàn phần kết hợp với bất kỳ phương tiện truyền thông hoặc công nghệ hiện tại và có thể phát triển theo điều khoản đầy đủ của Quyền Sở hữu trí tuệ bất kỳ trong nội dung đó;

- Cho phép người dùng truy cập, xem, lưu và mô phỏng lại nội dung cho mục đích sử dụng riêng;

- Cho phép website Thuematbang.com.vn dùng tên và logo của công ty vì các mục đích tiếp thị.

 

II. Hạn chế của người sử dụng

Người sử dụng truy cập website Thuematbang.com.vn sẽ đồng ý không:

-Sử dụng bất kỳ phần mềm, thiết bị, phương tiện nào để can thiệp hay cố gắng can thiệp vào toàn bộ hoạt động đúng đắn trên website Thuematbang.com.vn;

-Ngăn cản hay hạn chế các tính năng tương tác mà người sử dụng khác được hưởng và sử dụng;

- Áp đặt gánh nặng hay khiến lưu lượng truy cập vào cơ sở hạ tầng của Thuematbang.com.vn quá lớn bằng việc thực hiện bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho là không cân xứng hoặc không hợp lý với cách sử dụng website Thuematbang.com.vn;

- Gửi hoặc chuyển đổi các thông tin bất hợp pháp, không đúng đắn nhằm đe dọa, nói xấu, lạm dụng, bôi nhọ, xúc phạm, khiêu dâm, phi thẩm mỹ hoặc truyền bá nhằm góp phần, khuyến khích hành vi phạm tội bất kỳ ở một địa phương, bang, quốc gia hay luật quốc tế nào;

- Gửi hoặc chuyển đổi các thông tin, phần mềm vi phạm các quyền của người khác hay xâm phạm bằng bất kỳ các tài liệu khác trong đó bao gồm cả tài liệu được bảo vệ bản quyền hoặc quyền sở hữu khác, tên thương mại, tài liệu xâm phạm đến quyền công khai, quyền riêng tư hoặc sản phẩm phái sinh không được người sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp cho phép;

- Gửi hoặc chuyển đổi phần mềm, thông tin hay bất kỳ tài liệu nào có chứa virus hay các thành phần khác gây hại cho website Thuematbang.com.vn;

- Xóa, thay đổi, làm hư hại bất kỳ nội dung không thuộc sở hữu hay các phương tiện khác; gây trở ngại, cố gắng gây trở ngại cho người truy cập tới Thuematbang.com.vn;

- Chuyển hoặc gửi thông tin, thư rác về các thông tin khảo sát, cuộc thi hoặc tin nhắn đại chúng khác kể cả với mục đích thương mại hay không;

- Phá vỡ trong một tương tác luồng thông tin bình thường;

- Phát ngôn hay tuyên bố có liên quan cho tổ chức, doanh nghiệp hay hiệp hội, thể chế nào khác mà không được tuyên bố ủy quyền mối liên hệ đó;

- Vi phạm hoặc cố ý vi phạm một quy tắc, hướng dẫn sử dụng hay chính sách, dịch vụ trực tuyến nào của nhà cung cấp dịch vụ Internet;

 

Chúng tôi có quyền thực hiện bất kỳ hành động hợp pháp nào khi có hành vi vi phạm các quy định trên mà chúng tôi cho là cần thiết bao gồm cả việc sử dụng rào cản công nghệ để ngăn chặn sử dụng, truy cập trái phép website Thuematbang.com.vn hoặc báo cáo tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hành vi vi phạm.

 

III. Chấm dứt quyền sử dụng

Dừng sự truy cập là quyền duy nhất của người sử dụng tới website Thuematbang.com.vn khi không thỏa mãn với các chính sách, nguyên tắc hay hành động thực tiễn của website Thuematbang.com.vn trong hệ thống điều hành. Sự truy cập của người sử dụng có thể bị Thuematbang.com.vn chấm dứt hoặc tạm thời ngưng lại đến một phần bất kỳ hoặc tất cả trên website Thuematbang.com.vn khi Thuematbang.com.vn không nhận được bất cứ thông báo nào từ người sử về các hành động được tin là đã vi phạm chính sách, Điều khoản Thảo thuận và nguyên tắc mà Thuematbang.com.vn đã đưa ra, hoặc các hành động khác mà chúng tôi tin là gây hại đến website và những người sử dụng khác.

 

Website Thuematbang.com.vn có thể đình chỉ mọi hoạt động vi phạm trên cũng như chấm dứt Điều khoản Thỏa thuận này mà không cần đưa ra bất kì lý do nào hay thông báo vào bất cứ thời gian nào theo đặc quyền riêng của mình. Trong trường hợp người sử dụng bị chấm dứt, bạn sẽ không còn được phép truy cập đến website Thuematbang.com.vn, cả các vùng tương tác, hạn chế của bạn về nội dung được tải xuống từ website, cũng như hiệu lực vẫn còn giá trị cho những từ chối về quyền lợi và các giới hạn về trách nhiệm pháp lý được nếu ra trong thỏa thuận này.

 

IV. Trách nhiệm cho các liên kết

Website Thuematbang.com.vn, Công ty, Ban giám đốc và nhân viên sẽ không chịu trách nhiệm với các nội dung, dịch vụ, hàng hóa của các sites khác trên Internet được kết nối từ/ tới website Thuematbang.com.vn, trừ phần nội dung, dịch vụ, sản phẩm có trên website. Bên thứ ba độc lập có thể truy cập tất cả nội dung, dịch vụ, hàng hóa trên Internet và được kiểm soát bởi Thuematbang.com.vn hoặc không phải là một phần của website Thuematbang.com.vn. Mọi nội dung, dịch vụ, hàng hóa có trên các sites được kết nối từ/ tới website Thuematbang.com.vn sẽ không được xác nhận về tính chính xác, hữu dụng, đầy đủ, chất lượng, tính sẵn sàng dưới trách nhiệm của website Thuematbang.com.vn. Bên thứ ba độc lập đó sẽ có trách nhiệm hoàn toàn về những việc đã nếu trên và vì vậy, việc sử dụng của bạn là sự mạo hiểm của riêng bạn.

 

Mọi mất mát hay thiệt hại gây ra do hoặc bị cho là do việc sử dụng/ tin cậy của người sử dụng vào mọi nội dung, dịch vụ, hàng hóa có trên site bất kỳ được kết nối từ/ tới website Thuematbang.com.vn sẽ không là trách nhiệm pháp lý, gián tiếp hay trực tiếp mà website Thuematbang.com.vn, , Công ty, Ban giám đốc và nhân viên phải chịu.

 

V. Các vấn đề bồi thường

Website Thuematbang.com.vn, Công ty, Ban giám đốc và nhân viên sẽ được miễn tất cả các trách nhiệm pháp lý, các phí tốn và quyền được đòi hỏi, bao gồm cả các phí cho luật sư nảy sinh từ việc vi phạm Điều khoản Thỏa thuận này khi bạn đã đồng ý trả tiền.

 

VI. Các vấn đề khác

Điều khoản Thỏa thuận này bao gồm toàn bộ sự thỏa thuận giữa website Thuematbang.com.vn và người sử dụng. Website Thuematbang.com.vn có thể xét lại mọi chính sách khác cũng như Điều khoản Thỏa thuận này vào bất kỳ thời điểm nào và có thể sự xem xét này khi gửi thông báo về sự xem xét lại đó ở nơi dễ thấy có hiệu lực trong 2 ngày trên website Thuematbang.com.vn . Để hiểu về các điều đã được sửa lại, người sử dụng đồng ý xem xét định kỳ Điều khoản Thỏa thuận này. Việc người sử dụng tiếp tục truy cập và sử dụng website Thuematbang.com.vn sau khi đã xem xét tất cả sửa đổi sẽ được chắc chắn coi là sự chấp nhận mọi sửa đổi theo vậy.

 

Thuematbang.com.vn một lần nữa gửi lời cám ơn sâu sắc nhất đến bạn đã dành thời gian đọc qua Điều khoản Thỏa thuận này cũng như đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Hy vọng Thuematbang.com.vn sẽ đem đến cho bạn những thông tin hữu ích.