Cơ chế giải quyết tranh chấp, khiếu nại

 

CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KHIẾU NẠI PHÁT SINH

TRÊN SÀN GIAO DỊCH THUEMATBANG.COM.VN

 


 

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp, khiếu nại tại Thuematbang.com.vn:

- Thuematbang.com.vn là sàn giao dịch trung gian cung cấp thông tin bất động sản và kết nối giữa bên mua và bên bán; bên cần thuê và bên cho thuê mà trong giao dịch giữa hai bên sẽ không tham gia vào bất cứ hoạt động hay nội dung thỏa thuận nào.

 

Các bên phải tự thẩm định và chịu trách nhiệm khi tham gia vào quá trình giao dịch mua bán, cho thuê bất động sản đối với tất cả các thông tin cá nhân, bất động sản và dịch vụ bất động sản. Theo đó, Thuematbang.com.vn yêu cầu người đăng tin phải điền đầy đủ thông tin trên Thuematbang.com.vn . Thuematbang.com.vn sẵn sàng hỗ trợ kịp thời và nhanh chóng nhất khi nhận phản hồi, khiếu nại về nội dung tin đăng, quảng cáo không đúng sự thật… Ban quản trị Thuematbang.com.vn sẽ xác nhận lại thông tin và có những biện pháp xử lý kịp thời và phù hợp nhất, tùy theo mức độ. Thuematbang.com.vn sẽ được miễn trách nhiệm theo quy định tại Điều 13 Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 trong trường hợp Người đăng tin không cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin được yêu cầu cung cấp.

 

- Thuematbang.com.vn luôn tôn trọng và thực hiện nghiêm túc các quy định của Pháp luật về Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Vì vậy, đề nghị Người đăng tin cung cấp các thông tin liên quan đến bất động sản và dịch vụ khác liên quan (nếu có) một cách đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết nhất. Thuematbang.com.vn sẽ lên án mọi hành vi gian lận, lừa đảo trong giao dịch, nội dung tin đăng và hành vi đó sẽ phải chịu hoàn toàn trước pháp luật;

 

-Các bên liên quan, có vai trò và trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có), bao gồm: Người đăng tin và người mua/ bán/ cho thuê/ thuê;

 

-Mọi nội dung tin đăng trên Thuematbang.com.vn phải được Người đăng tin chịu toàn bộ trách nhiệm. Người đăng tin sẽ có trách nhiệm cung cấp các văn bản giấy tờ chức thực thông tin liên quan khi có trường hợp khiếu nại, gây mâu thuẫn phát sinh cho Thuematbang.com.vn và người có khiếu nại. Trong mọi trường hợp, việc giải quyết khiếu nại của người có khiếu nại sẽ là trách nhiệm hoàn toàn của Người đăng tin liên quan đến bất động sản và dịch vụ bất động sản đi kèm (nếu có).

 

-Các bên sẽ ưu tiên giải quyết bằng biện pháp thương lượng, hòa giải nếu trong trường hợp phát sinh mâu thuẫn, khiếu nại, tranh chấp. Thuematbang.com.vn sẽ yêu cầu các bên có liên quan gửi đơn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thương lượng, hòa giải không thành công đẻ giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

Quy trình tiếp nhận và giải quyết tranh chấp, khiếu nại tại Thuematbang.com.vn:

-Bước 1: Hotline: 0968.68.80.81; Email: contact@thuematbang.com.vn sẽ là bộ phận tiếp nhận tất cả các yêu cầu giải quyết tranh chấp, khiếu nại

 

-Bước 2: Bộ phận Chăm sóc khách hàng sẽ có vai trò tiếp nhận các phản hồi, khiếu nại kịp thời, nhanh chóng từ đó tiến hành xác minh lại những thông tin được cung cấp (qua nội dung thông tin trên Thuematbang.com.vn và nhân viên có liên quan). Sau đó, yêu cầu giải quyết tranh chấp, khiếu nại sẽ được chuyển sang Bộ phận Kinh doanh để đưa ra phương án giải quyết phù hợp

 

-Bước 3: Phương án giải quyết tranh chấp, khiếu nại sẽ do Bộ phận kinh doanh đề xuất và phản hồi cho Bộ phận Chăm sóc khách hàng.

 

-Bước 4: Bộ phận Chăm sóc khách hàng xin ý kiến chỉ đạo và phê duyệt từ Ban giám đốc

 

-Bước 5: Ban giám đốc xem xét lại toàn bộ và phê duyệt phương án giải quyết tranh chấp, khiếu nại

 

-Bước 6: Người có yêu cầu giải quyết tranh chấp, khiếu nại sẽ nhận được phản hồi sau đó từ Bộ phận chăm sóc khách hàng bao gồm nội dung tranh chấp, khiếu nại và các phương án giải quyết tranh chấp, khiếu nại (nếu có).

 

Nếu người có yêu cầu tranh chấp, khiếu nại đồng ý với nội dung và phương án giải quyết tranh chấp, khiếu nại thì sẽ kết thúc quy trình tiếp nhận giải quyết tranh chấp, khiếu nại.

 

Nếu người có yêu cầu giải quyết tranh chấp, khiếu nại không đồng ý với nội dung và phương án giải quyết tranh chấp, khiếu nại và yêu cầu giải quyết lại thì Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ tiếp nhận yêu cầu đó. Quy trình lặp lại các Bước 2, 3, 4, 5 và 6. Trong trường hợp người có yêu cầu giải quyết tranh chấp, khiếu nại vẫn không đồng ý với nội dung và phương án giải quyết tranh chấp, khiếu nại từ Bộ phận Chăm sóc khách hàng ở Bước 6 thì người yêu cầu giải quyết tranh chấp, khiếu nại có quyền khởi kiện trọng tài hoặc tại tòa án theo các quy định của Pháp luật.

 

Quy định về Cơ chế giải quyết tranh chấp, khiếu nại của Thuematbang.com.vn chính thức có hiệu lực thi hành kể từ 00h:00 ngày 23/01/2020.